70 éves az alcsútdobozi iskola

5 sze

Isten éltesse sokáig a 70 éves Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskolát!

A tanévnyitón elhangzott tanévnyitó beszéd:

„A világon mindenkinek hinnie kell abban, hogy képes valami olyasmit nyújtani, amit a világ nélküle nem kapna meg.”

                                                                  Gimbert Keith Chesterton

Kedves Vendégeink!

Kedves Ünneplő közönség! Kedves diákok!

 

         Nagyon köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat és örömömre szolgál, hogy együtt ünnepelhetünk ezen a szép napon, amikor iskolánk fennállásának 70. évfordulóját ünnepeljük.

Nálunk előbb kezdődött az iskola mint máshol, hiszen nagy izgalommal készültünk e neves nap tiszteletére. Igazából azt is mondhatnám, hogy júniusban nem is ért véget munka, hiszen jubileumi kiadvány összeállításán, fotókiállítás tervezésén dolgozott valamennyiünk. Szeretném megköszönni kollégáimnak, munkatársaimnak az önkormányzatnak, polgármester asszonynak és alpolgármester úrnak, a szülői munkaközösség aktív tagjainak, támogató vállalkozóknak, hogy ez a csodálatos ünnep létrejöhetett.

Szívesen kerestük fel iskolánk nyugdíjas pedagógusait, régi iskola igazgatóit és kérdeztük meg tőlük, hogy mire emlékeznek vissza legszívesebben? Megszólítottuk a falu valamennyi lakosát, hogy osszák meg velünk emlékeiket! Megmozdult a falu, jöttek az érdekes élménybeszámolók, melyet ezúton is nagyon köszönünk, kiadványunkban megjelentettük.

70 év emberöltőnyi idő, szép idős kor, melyről legjobban talán a mögöttem lévő iskolaépület mesélhetne a legtöbbet. Mi is történt 70 évvel ezelőtt?  

Az alcsúti általános iskola szervezéséről 1946. szeptember 18-án döntöttek, miszerint az alcsúti katolikus, az alcsúti református és a vértesdobozi állami népiskolák felső tagozataiból Alcsút székhellyel iskolát hoznak létre. Minden felekezet 1-1 tanerőt adott az iskolához, ugyanakkor az alsó tagozat 1.-4. osztályát saját hatáskörükben tartották fenn. Az osztályok elhelyezésére azt a javaslatot tették, hogy kiigénylik a volt József főhercegi uradalom jószág felügyelőségi épületét. Így lett ez a közel 200 éves épület általános iskola, melynek első igazgatója Korondi Károly volt. Akkor 70 évvel ezelőtt a tanuló létszám kb. 30 fő volt, alcsúti, hatvani, göböli, tabajdi, felcsúti és pesti gyermekekből. 

Az elmúlt hetven évnek számos meghatározó alakja és eseménye volt, melyek közül fontosnak tartom megemlíteni Keszte Gyula, Miklós Dénesné, Bárányos József és Pallagh Jánosné igazgatók és Béndek László igazgatóhelyettes munkásságát, akik sokat tettek azért, hogy megfelelő körülmények között a legtöbbet, legjobbat adhassunk az alcsútdobozi iskolába járó diákoknak. Öröm számomra, hogy körünkben köszönthetem Bárányos Gáborné Eszti nénit és Lampérth Attiláné Teri nénit, Szakáll Béláné Ili nénit, Bese Mihályné Margitkát iskolánk nyugdíjas pedagógusait, akik egész életüket adták az oktató-nevelő munkának, szívükkel, lelkükkel tanítottak, intézményünk arculatának meghatározó alakjai. S kiket neveltek fel, tanítottak ki? Lettek közülük orvosok, ügyvédek, tanítók, tanárok, óvó nénik, kiváló szakemberek és nagy büszkeségünkre még miniszterelnökkel is dicsekedhetünk, aki itt tanult meg írni, olvasni a mi iskolánkban.

Orbán Viktor miniszterelnök úr levélben tisztelettel megköszönte a meghívásunkat de előre egyeztetett hivatalos programjai nem tették lehetővé, hogy részt vegyen a jubileumi ünnepségen. Az alcsútdobozi iskola valamennyi diákjának eredményes tanévet, az intézményvezető asszonynak további sok sikert kívánt az intézmény élén.

Kedves Diákok!

Mit is mondhatnék nektek egy ilyen történelemmel rendelkező iskola tanévnyitó ünnepségén?

Azt kívánom nektek, hogy vegyétek ti is komolyan a tanulást, legyen kitartásotok, szorgalmatok, elszántságotok a tanuláshoz, hogy Ti is lehessetek kiváló szakemberek, orvosok, pedagógusok, vagy éppen miniszterelnökök.

Ehhez tőlünk és szüleitektől minden segítséget megkaptok. Iskolánk nevelőtestülete kiváló szakemberekből áll, elhivatottságuk példaértékű, gyermekközpontú és családias légkört biztosítanak tanítványaiknak.  Kinyitom az iskola kapuit, ahol játékos tanulás, kreatív gondolkodásra nevelés, felfedező tanulás vár rátok a tanórán és a délutáni szabadidős foglalkozások keretében is. Lesz lehetőségetek énekkarra, kézműves szakkörre, bábszakkörre, sportkörre járni, és a Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti iskola keretében néptáncot, furulyát és zongorát tanulni.

Ebben a tanévben is viszünk benneteket számos tanulmányi kirándulásra, tanulmányi versenyekre, színházba, négy évfolyam fog ismét uszodába járni, szervezünk nektek projektnapokat, ahol tudjátok: Másképp tanulunk, nem az iskolapadban.

Igyekezzetek, hogy ti legyetek a hónap tanulói, hiszen idén is várlak benneteket az irodámba forró csokizni, egy jót beszélgetni. Legyen a bizonyítványotok olyan, amit álmaitokban elképzeltek magatoknak, hogy év végén én gratulálhassak nektek a tanévzárón és Habsburg Mihály főherceg úr, nektek akaszthassa nyakatokba a József Nádor érmet. Sportoljatok, tanuljatok, hiszen idén is el lehet nyerni a Jó tanuló, jó sportoló díjat.

Érdemes tanulni, mert a megszerzett tudást soha senki el nem veszi tőletek.  

Külön köszöntöm iskolánk legkisebb diákjait, akik most lépték át először iskolánk kapuit iskolásként, és tele izgalommal és büszkeséggel ülnek most előttem. Ez az ünnepség kiemelten a tiétek, s az elkövetkezendő napokban, hetekben fokozottan figyelünk majd rátok, segítünk benneteket, hogy bátrak és magabiztosak legyetek, és jókedvűen jöhessetek iskolába.

 Biztos vagyok benne, hogy tanító nénitek segítségével könnyedén tanuljátok meg a betűket, játékosan fedezitek fel a számokat és megannyi örömteli percet fogtok átélni itt az alcsútdobozi iskolában. A két kezeteket egyszerre ketten fogják majd. Egyik oldalon a Marietta néni, másik oldalon a szüleitek.

Kívánok nektek és iskolánk valamennyi diákjának, pedagógusának, dolgozójának az egész tanévhez sok kitartást, szorgalmat, türelmet, egészséget, és megannyi örömteli pillanatot!

 

A 2017/18-as tanévet ünnepélyesen megnyitom!

                                                                  Keindl Zoltánné

                                                                  Igazgató