Miként kezdjük a 2018-as tanévet?

4 jan

„Amikor lehetetlennek tűnő helyzettel találjuk szemben magunkat, valójában egy újabb csodálatos lehetőséget kapunk az élettől.

Charles R. Swindoll”

Új év- új lehetőségek – szép iskolai és tanulói  környezet- használható ismeret

            Amikor beköszönt az új esztendő magunk előtt látjuk az elkövetkezendő 365 nap feladatait, kihívásait, lehetőségeit.  Fogadják szeretettel a kedves olvasók az alcsútdobozi iskola rövid helyzetelemzését és esélylatolgatását a következő 2018-as évre.

            Nagy örömünkre folyamatosan nő az iskola tanulólétszáma, míg 2014-ben 83 tanuló tanult iskolánkban, most 101 fővel dolgozunk. Az alsó tagozatban 60-an a felső tagozatban 41-en tanulnak.

Szakos ellátottságunk 98 %-os a főtantárgyak esetében 100%-os. 5.-6. évfolyamon a technika tantárgyat, 7.-8. évfolyamon a rajz és vizuális nevelés tantárgyat tanítjuk helyettesítéssel. Iskolánkban 14 főállású, 3 óraadó és 3 utazópedagógus dolgozik.

A pedagógus életpálya bevezetésének köszönhetően az intézményvezető rendelkezik mesterpedagógus besorolással, 3 pedagógus tartozik a pedagógus II. fokozatba, 8 pedagógus a pedagógus I-be, és 2 pedagógusunk gyakornok.

A technikai személyzet 3 fős, rajtuk kívül félállásban alkalmazunk egy udvari segítőt és egy fő közfoglalkoztatottat alkalmazunk 8 órában. Kétféle logopédiai ellátás van intézményünkben.  A pedagógiai szakszolgálat látja el a beszédhibás gyermekeket, a fenntartó biztosítja az SNI-s diákok logopédiai ellátását. 23 tanuló bejáró, nagy többségük Tabajdról, de vannak Vértesacsáról, Felcsútról és Etyekről utazók is. Iskolánk napközi jellegű általános iskola, nincs délután tanítás, csak napközis és tanulószoba. A nagy érdeklődésnek megfelelően már 3 tanulócsoport működik délután. Az első és második évfolyamos napköziben 13-an vannak, a harmadik és negyedik évfolyamos napköziben 25-en, míg a felső tagozatosok tanulószobai csoportja 21 fővel működik. 74 tanuló igényel étkezést az iskolánkban, ebből 3-szori étkezős 66 fő, csak ebédet 8 fő igényelt. Iskolánk pályázik az iskolatej és iskolai gyümölcsprogramra, így minden tanulónk ingyen kap hetente 4 alkalommal tejterméket. Hétfőn kakaót, kedden joghurtot, szerdán tejet és csütörtökön ismét kakaót. Az első hat évfolyamon heti 3 alkalommal kapnak a gyerekek gyümölcsöt.

Az új étkeztetési előírásoknak megfelelően a gyerekek igen változatosan étkeznek a Hegedűs Vendéglő szolgáltatásának köszönhetően. Meleg reggeli ital várja a gyerekeket, gyakran kapnak müzlit, vagy meleg villásreggelit. Előtérbe került a graham és rozskenyér, a zöldségköret.

Sajátos nevelést igénylő tanulónk 7 fő, míg beilleszkedési, tanulási és magatartászavarral küzdő 14 fő. Egy tanuló január 4-től magántanulói jogviszonyban folytatja tanulmányait. Különösen szerencsés helyzetben vagyunk, mert iskolánk főállásban alkalmaz fejlesztő- gyógypedagógust, aki az SNI-s és BTM-es tanulókkal, a legnagyobb szakértelemmel tud foglalkozni.

Egy tanuló tagja a Puskás Akadémia U12-es csapatának, számára egyéni tanrendet alakítunk ki és biztosítjuk a diák minden edzésen való részvételét. A későbbiekben is támogatjuk egyéni tanrend kialakításával a kiváló sportolók fejlődési lehetőségét. Az önkormányzattal együttműködési megállapodást kötöttünk, a kisbuszt rendelkezésünkre bocsátják, ha a sportolóknak rendkívüli időben kell edzésre menniük.

Hátrányos helyzetű tanulónk nincs, de halmozottan hátrányos helyzetű 9 fő. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 26 fő részesül.

Rendkívül jó körülmények között tanulhatnak a gyerekek az alcsútdobozi iskolában. Tágas, világos jól felszerelt tantermek, színes tanulói környezet várja a tanulókat. A mindennapi testnevelést több helyszínen is biztosítani tudjuk. Mehetünk tanórára a sportcsarnokba, a 2016-ban átadott műfüves labdarúgópályára, az atlétikapályára, de a tükrös táncteremben is. Két tanteremben taníthatunk informatika eszközök segítségével. 2014-ban 16 PC géppel bővült az informatika infrastruktúránk, míg 2016 januárjában újabb 9 gépet kaptunk, így egy kisebb számítástechnika tantermet is ki tudtunk alakítani. Minden tantermünkben smart, vagy androidos televízió van, két tanteremben rögzített projektor segíti a pedagógus digitális tananyagátadását. Ettől az évtől kezdve e-naplót is használunk, melynek köszönhetően a szülők napi információkhoz juthatnak a gyermekük teljesítésével kapcsolatban.

Tavaly az önkormányzat és a Székesfehérvári Tankerületi Központ több mint 11 millió forintból újította fel a tetőszerkezet egy részét. Most januárban fejeződik be a mosdók és WC- k felújítása, melyet szintén a Székesfehérvári Tankerületi Központ újított fel, 4,5 millió forintból. Az év hátralévő részében pedig elkezdődik az energetikai korszerűsítés az önkormányzat által elnyert 120 millió forintból. Kicserélik az összes nyílászárót, szigetelik az épületeket és a kazánok cseréje is megvalósul. A régi technika terem is felújításra kerül 20 millió forintból, ahol közösségi művelődési intézmény – és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése valósul meg.

Azt gondolom, hogy fontosak vagyunk a falunknak is és fenntartónknak, akiktől nagyon sok segítséget kapunk.

Színes és gazdag kínálatunk van a személyiségfejlesztés minden terén. Délutáni foglalkoztató kínálatunk tartalmaz bábszakkört, Bozsik labdarúgó edzést, labdajátékok edzést, énekkart, angol szakkör, és kézműves szakkör. A 7.-8. évfolyamon tartunk felvételi előkészítő foglalkozásokat, hogy minél eredményesebbek és felkészültebbek legyenek tanítványaink a központi felvételinél. A 6. és 8. évfolyamon kompetencia alapú fejlesztőfoglalkozásokat is tartunk, hogy az országos kompetencia mérésen is eredményesen vizsgázzanak tanítványaink. Ennek eredményeit már érezzük a tavalyi eredményeken.

Iskolánk belső ellenőrzési terve alapján a 6. és 8. évfolyamon tanulóink vizsgáznak angolból, a 8. évfolyam pedig matematikából, magyarból és történelemből is. Szeretnénk a gyerekek szóbeli kifejezőképességét fejleszteni, hogy a középiskolában hely tudjanak állni.

Felkészítjük és visszük őket tanulmányi és sportversenyekre, évente két alkalommal színházba, szervezünk számunkra egészséges életmódra nevelő projektnapokat, együtt közös ebéddel ünnepeljük a karácsonyt, süti kiállítást, macinapot tartunk, megünnepeljük a szülinaposokat. Alkotásinkból állítjuk össze a Járókelők galériáját, tartunk gólyanapot, farsangot, gyermeknapot, ünnepi műsort állítunk össze az anyák napjára, visszük őket osztálykirándulásokra, felvonultatjuk tehetséges tanítványainkat a Tavaszköszöntő fesztivál alkalmával, a nyár folyamán egy hét nyári napközis tábort szervezünk számukra. A falu számíthat diákjainkra, és az iskola valamennyi dolgozójára. Szívesen veszünk részt a falumikulás, a Magyar Kultúra Napja, a családi gyermeknap, és a falunap szervezésében, és igazán nagy megtiszteltetés, hogy a nemzeti ünnepeinken iskolásaink adhatják az ünnepi műsort, jó együtt ünnepelni a falu valamennyi lakosával.  Iskolánkban működik a Fejér Megyei Prelúdium Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kihelyezett tagozata. Tanulhatnak a gyerekek furulya és néptánc tanszakon, melyhez szolfézs oktatás is társul. Az énekkart vezető kolléga önszántából zongorát is tanít a gyerekeknek.

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a tanulóink motiváltságát különösen erősítheti a Mészáros Alapítvány felső tagozatosokra kiterjesztett ösztöndíj pályázata, mely a 4,5-ös átlag felett teljesítőknek éves szinten 200.000 Ft-ot adhat. Ez remek kezdeményezés, mely nagyban segítheti a diákok pályaorientációját, jövőbeli terveikhez biztosíthat anyagi fedezetet.

            Összegzésként úgy gondolom, hogy ilyen kicsi faluban, mint amilyen a miénk, minden lehetőséget meg tudunk adni iskoláskorú gyermekeinknek. A pedagógusok szakképzettek, lelkiismeretesen végzik munkájukat, és mindig a gyermek személyiségét, egyéniségét helyezik előtérbe. Bátran merem ajánlani mindenki számára az Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskolát.                                                                                            Keindl Zoltánné

                                                                                                          intézményvezető