Egyesületünk

szebbjovot_logo

Az Egyesület célja az iskolában tanuló diákok támogatása, különös tekintettel az alábbiakra:

– étkezési befizetések támogatása,
– tankönyvek beszerzésének egyéni támogatása,
– tanulmányi kirándulásokon és nyári táborokban való részvétel támogatása,
– csereüdültetés elősegítése,
– a rossz anyagi körülmények között élő tanulók megsegítése,
– művészeti és kulturális rendezvényeken való részvétel egyéni és csoportos támogatása (jegyek, belépők megváltása),
– tanulmányi és sportversenyeken való részvétel (nevezési díj, utazási költség) támogatása,
– művészeti és kulturális, valamint tanulmányi és sportversenyeken jó eredményt elért tanulók jutalmazása,
– kiváló tanulmányi eredményt elért diákok egyéni jutalmazása tanév végén,
-nyelvoktatás egyéni támogatása.

 

Az Egyesület által végzendő közhasznú tevékenység az 1997. évi eLVI. tv. 26. § e) bekezdése alapján:

4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
5. kulturális tevékenység,
6. kulturális örökség megóvása,
8. természetvédelem, állatvédelem,
9. környezetvédelem,
10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.

 

Az egyesület a fent felsorolt célokat maga elé tűzve alakult meg 2009-ben. 

Az iskola tantestületével szorosan együttműködve, jó munkakapcsolattal végzi az egyesület a tevékenységét. A helyi pedagógusok ajánlásával alakul ki minden évben a támogatott rendezvények és díjazott támogatott diákok sora.

Egyesületünk a gyermekek fejlesztését iskolánkal közösen végzi. Az iskola fejlesztő pedagógusait segítjük munkájuk elvégzésében, eszközzel, önkéntes munkával és anyagi támogatással.

Az iskolában a gyermekek minél szélesebb körű fejlesztésére törekedünk. Tanórák után sokféle programból válaszhatnak a gyerekek. Sok éve biztosított gyerekeink számára a néptánc és a tánc-dráma oktatása, ami a közösség erősítését is célozza.

A mozgásfejlesztésben is igyekszünk minél több lehetőséget bizosítani, ilyen a gyógytestnevelés, sport szakkörök (foci, lány foci, kempo küzdősport). Mozgással kiemelten foglalkozó versenyeket is rendszeresen rendezünk. Ilyen például a Foci Kupa, a Kerékpáros ügyességi verseny, Alcsút Kupa kempo magyarbajnokság. Iskolánk benne van a Bozsik programban is, ami fiatal focista tehetségeket segít felkutatni és segíteni továbbá a NAP (nemzeti atlétikai program) segítségével az atlétika iránt fogékony gyermeket is támogatjuk.

Nagy gondot fordítunk továbbá a tehetséggondozásra, tanulmányi versenyeken való szereplésekre. Saját, nagy érdeklődére számot tartó terülei szavaló versenyünk is van hagyományosan Márton napon.

Rendelkezünk fejlesztő pedagógussal is, aki az SNI-s és BTN-es gyerekekkel foglalkozik.

Amikor anyagi kereteink engedik, akkor a teljes iskolának kirándulásokat szervezünk különböző helyszínekre. Ilyen megvalósult kirányulásaink voltak a Tordasi kalandpark és  Dinnyési madárvárta meglátogatása. Az összes diák részt vett az Eleven parkban töltött gyermeknapunkon is, valamint gyakran szervezünk színházlátogatásokat, kulturális programokat jellmezően a közeli Tatabányai Jászai Mari színházba.

A gyermeknap és a farsangi mulatság évről-évre nagy szülői és közösségi összefogással valósul meg.

A nyári szünetben napközis rendszerű táborokat szervezünk, legalább a szünet három hetét átfogva, különböző tematikával. Ezzel is segítve a szülőket gyermekük biztonságos elhelyezésében, amikor értékes időtöltést adó, fejlesztő foglalkozásokkal, játékosan tölthetik  a vakációt.

Vélemény, hozzászólás?